^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej przystąpił do konkurs ofert ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie projektu w ramach programu  Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014  asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej realizuje w roku 2014 Projekt Ministra Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Projekt systemowy „Twój los w Twoich rękach”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej przystąpił do realizacji koeljnego etapu projektu systemowego, realizowanego od roku 2008.