^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

INFORMACJA 27 czerwiec 2018 r.

Tuczna, 27-06-2018r.

 

INFORMACJA

 

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że przy współpracy z  Zarządem Okręgowym Polskiego Komitet Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017.

Program był realizowany od sierpnia 2017r. do czerwca 2018r. Pomocą żywnościową objęto 300 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wydano 15t.384 kg. żywności co stanowi 3000 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej odbyły się trzy warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia  dla 45 osób.

Jednocześnie informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018r. i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS Tuczna w dniach od 01-08-2018r. do 31-08-2018r., w celu złożenia odpowiednich dokumentów.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

•           1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

•           1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

        

Zarząd Gminy Polskiego Komitetu

Pomocy Społecznej w Tucznej