^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

OGŁOSZENIE Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

OGŁOSZENIE

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej od 3.08.2020r.  rozpocznie kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Tuczna do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny  (dochody za lipiec 2020).

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 03.08.2020 do 31.08.2020

W związku z pandemią  koronawirusa  SARS-CoV-2 i wynikającymi z tym zagrożeniami osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się pod numerem telefonu: 83 3771001 w celu kwalifikacji do programu oraz wydania skierowania do otrzymania żywności.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych:

Od listopada 2020 do lipca 2021