^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIA RODZINNE

KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem oraz z uwagi na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy informuję, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. zostaną wdrożone zmiany z zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej. Zmiany podyktowane są troską o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów, jak i wszystkich pracowników Ośrodka. Bardzo proszę, by w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną, z wykorzystaniem bezpiecznej bankowości internetowej oraz ewentualnymi konsultacjami.

Pobrane wnioski i formularze należy wypełnić w domu. Wzory wypełnionych wniosków dostępne są na naszej stronie w zakładce – Dokumenty GOPS.

Wniosków o świadczenie wychowawcze 500 + nie składamy, świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r.

 

Interesanci będą obsługiwani pojedynczo. Przypominamy, by podczas wizyty w Ośrodku przestrzegać zasłaniania ust i nosa, zdezynfekować ręce, oraz zachować bezpieczny dystans. Prawidłowo wypełnione wnioski można składać bez kolejki do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy lub u pracownika dyżurującego, zachowując odległość min. 2 metry od drugiej osoby.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i odpowiedzialne dostosowanie się do obostrzeń.

W przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją w okresie do 30.09.2020 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2020 r. zostaną wypłacone do dnia 30.11.2020 r., natomiast w przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. zostaną wypłacone w terminie do 31.12.2020 r.

Rodzice, których dzieci od września 2020 r. rozpoczynają naukę w „zerówce”   mają możliwość uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, w tym celu osoby powinny złożyć wniosek w terminie do 31.10.2020 r.

Rodzice, których dzieci w 2020 r. ukończyły szkołę podstawową i kontynuują dalej naukę mają możliwość uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego na tzw. DOJAZD lub ZAMIESZKANIE, w tym celu aby uzyskać dodatek na wrzesień i październik br. należy złożyć wniosek w terminie od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r.

Osoby, które pobierają św. rodzinne przedkładają tylko zaświadczenie dziecka ze szkoły – (zaświadczenie wystawione powinno być najwcześniej z datą wrześniową), dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie prowadzonym przez podmiot publiczny– (dotyczy osób ubiegających się o dodatek na zamieszkanie).

 Osoby, które nie pobierają świadczeń rodzinnych winny złożyć pełną dokumentację.

Aby odbieranie od Państwa wniosków odbywało się sprawnie prosimy aby składane wnioski były w całości wypełnione i posiadały kompletną, wymaganą dokumentację. W związku z powyższym przypominamy o konieczności kompletowania informacji o zmianie dochodów w okresie od 01-01-2019 do chwili obecnej (umowy o pracę, świadectwa pracy, pity 11 i 37). Ponadto zaświadczenie Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2019 r., nr konta, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, wyroki sądowe, zaświadczenia ze szkół (z datą najwcześniej wrześniową itp.)

 

 

 

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (0-83) 377-10-01