^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Gmina Tuczna realizuje Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

 

Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi 244 542,96 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 244 542,96 zł

Data podpisania umowy: luty 2024 r.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone osobom niepełnosprawnym przez asystenta osobistego. Usługa asystenta ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz zwiększeniu ich funkcjonowania w życiu społecznym, kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym.