^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Opieka wytchnieniowa

 

Gmina Tuczna realizuje Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi 30 600 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 30 600 zł

Data podpisania umowy: marzec 2024 r.

Celem Programu Opieka wytchnieniowa jest odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki  wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.