^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Ogłoszenie 1 sierpnia 2019 r.

Tuczna, 01-08-2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, ze rusza nowy nabór osób chętnych do korzystania z pomocy żywnościowej Podprogram 2019. Skierowania i oświadczenia przyjmowane będą od 01-08-2019r. do 31-08-2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

·       1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

·       1056 zł dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane uzyskaniem żywności i spełniające kryterium dochodowe zapraszamy do składania dokumentów.

 

GOPS Tuczna