^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

I miejsce w Sosnówce

Dnia 6 kwietnia 2014 r. w gminie Sosnówka odbył się I Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójta Gminy Sosnówka i Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce, połączony z konkursem na palmy, pisanki i ozdoby stołu wielkanocnego. 
 
Sześcioro dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Tucznej, pod opieką Pani Agnieszki Czapskiej wzięło udział w konkursie. Konkurs dla dzieci był przeprowadzany w dwóch kategoriach: pisanka wielkanocna, wykonana techniką współczesną i tradycyjną oraz palma wielkanocna. Autorami prac na pisankę współczesną byli: Angelika Kowieska, Natalia Lipka, Małgorzata Lipka, Aleksandra Lipka, Marcin Kowieski oraz Magdalena Kukawska, która wykonała palmę wielkanocną metodą tradycyjną i zajęła pierwsze miejsce w konkursie.
 
Na kiermaszu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Tucznej zaprezentowały i sprzedały pozostałe prace o tematyce wielkanocnej, wykonane przez nich osobiście.
 
Tydzień po sukcesie, 13 kwietnia 2014 r. przed kościołem św. Anny w Tucznej, odbył się po raz kolejny  V Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Świetlicę Środowiskową w Tucznej. Jak co roku, na kiermaszu można było kupić tradycyjne, kolorowe palmy, drzewka wielkanocne, gipsowe baranki, stroiki oraz wiele innych nowych ozdób wielkanocnych.
 
Polityka Plików Cookies

 

Co to są pliki „Cookies”?

"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
 
W jakim celu strona internetowa GOPS Tuczna korzysta z plików cookies?
Pliki "cookie" używane na stronie internetowej GOPS w Tucznej umożliwiają:
- mierzenie ruchu użytkownika na stronach
- tworzenie statystyk ruchu
 
Rezygnacja z akceptowania cookies.
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.
 

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
Dla przeglądarki Firefox:
Na górze okna przeglądarki naciśnij przyciskFirefox, (w systemie Windows XP kliknij menuNarzędzia) i wybierz Opcje.
Następnie wybierz panel Prywatność.
Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
      a) Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą
           ciasteczko.
      b) Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
      c) Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą
          o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji

Dla przeglądarki Google Chrome:
Kliknij menu Chrome  na pasku narzędzi przeglądarki.
Wybierz Ustawienia.
Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:
      a) Domyślne blokowanie plików cookie
           - Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie
             uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
           - Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.
              Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została
              dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.
       b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie
            Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
            Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:
W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

 

English

Beneficiaries of Social Assistance

According to the provisions of the Act on Social Assistance, persons holding Polish citizenship, residing and staying within the territory of the Republic of Poland, and foreigners residing and staying on the territory of the Republic of Poland, holding a residence permit or refugee status, as well as citizens of the European Union and European Economic Area, who stay on the territory of Poland and who hold a stay permit are entitled to social assistance benefits.

Social assistance is granted to persons and families, in particular for the following reasons: poverty, orphanage, homelessness, need to protect motherhood, unemployment, disability, prolonged illness, incompetence in childcare matters likewise in running a household, particularly in case of incomplete and large families, alcoholism or drug addiction, difficulties in adjusting to life after discharge from penitentiary institution, natural or ecological disasters.

The main groups of social assistance beneficiaries are as follows:

* the homeless (assistance in form of providing shelters, meals, clothes)
* the unemployed (cash benefits, integration activities)
* the disabled and the dependent people (care services, social assistance homes, cash benefits)
* the poor (cash benefits)
* the elderly (care services, social assistance homes, cash benefits)
* families and children (cash benefits, supplying nutrition for children in schools)
* victims of natural and ecological disasters (purpose benefit).

Social assistance should lead to the social integration and social inclusion of its beneficiaries, as well as their greater activity and independence.


Forms of assistance and support

Social assistance consists of various categories of cash benefits as well as different forms of non-financial support e.g. services in the form of social work, care services, specialist counselling - mainly legal and psychological, help in settling official matters or other key livelihood issues.


Cash benefits

According to the Act of 12 March 2004 on Social Assistance, there are three basic types of cash benefits from social assistance system: permanent benefit, periodical benefit and purpose benefit (together with special purpose benefit).

As the rule, cash benefits can be granted to persons and families whose income per capita does not exceed criteria stipulated in the Act on Social Assistance. According to the provisions of art. 8 of the Act, the criterion of income of a person keeping a single household is now stated as PLN 477 and the criterion of income per person in the family - PLN 351.

Permanent benefit is an obligatory allowance, granted to persons incapable of working, due to her/his age or disability, provided that her/his income does not exceed the income criterion. This benefit constitutes a complement to their income, up to the amount of the legal income criterion. The amount of this benefit is stated as the difference between the income criterion and the personal income. The amount of this benefit cannot be lower than PLN 30 per month per person.

Temporary benefit may be granted to persons and families without sufficient income (income lower than legal income criterion), particularly due to prolonged illness, disability, unemployment, and possibility to maintain or acquire the rights to benefits on other social security systems.

The amount of a temporary benefit is stated as up to the difference between the income criterion and the personal income. However, according to the provisions of the Act on Social Assistance, the level of the single benefit cannot be lower than 50% of the difference between the income criterion and the person’s income. The amount of the temporary benefit cannot be lower than PLN 20 by month.


Assistance to persons covered by international protection.

The Act on Social Assistance also provides for integration assistance to persons covered by international protection. At present, it applies to the refugees and foreigners granted the subsidiary protection on the territory of Poland.

The assistance is provided within an individual integration programme, agreed between the poviat centre for family support and the foreigner, specifying the amount, the scope and the forms of assistance, depending on the individual life situation of the foreigner and his/her family. The assistance is provided during a period not exceeding 12 months, and its major components are:

* benefits in cash for the maintenance and coverage of expenses connected with the learning of the Polish language,
* the payment of contributions to the health insurance specified in the provisions on the general insurance with the National Health Fund;
* specialised guidance .

For more information you are kindly requested to visit the official website of the Polish Ministry of Labour and Social Policy or to contact our or any of the social assistance centres.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej
21-523 Tuczna 191a, Poland
Phone: +48 514 153 996
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkanie Chronione w Tucznej

 
I.
1. Mieszkanie Chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
2. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie  wymaga usług w zakresie świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej placówkę opiekuńczo wychowawczą , rodzinę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich i uchodźcy.
3. Mieszkanie Chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w  środowisku, w integracji  ze społecznością lokalną.
 
II.
1. W gminnym zasobie mieszkaniowym wydziela się lokale przeznaczone  na mieszkania chronione zwolnione z opłat czynszowych. 
2. Dysponentem mieszkań chronionych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej.
3. Mieszkanie chronione nie podlega wykupowi, wynajmowaniu i odstępowaniu innym osobom.
 
III. 
1. Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym obejmuje:
a) Oddanie do dyspozycji samodzielnego pokoju wraz z oświetleniem i ogrzewaniem.
b) Korzystanie ze wspólnej kuchni, łazienki, przedpokoju i otoczenia.
c) Zapewnienie opieki i usług socjalnych według potrzeb.
d) Zapewnienie niezbędnej pomocy w sprawach życiowych według potrzeb
e) Obsługę w zakresie bieżącej administracji mieszkaniem.
 
IV.
1. Wyposażenie mieszkania w niezbędny sprzęt stosowny do zamieszkania należy do obowiązków mieszkańca.
2. Sprzęt o którym mowa w ust.1 powinien zapewniać bezpieczne warunki zamieszkania wszystkich mieszkańców.
 
V.
1. Zasiedlenie mieszkania chronionego odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.
2. Osoby zamieszkujące w Mieszkaniu Chronionym podlegają zameldowaniu zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 (Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.). 
 
VI.
1. W Mieszkaniu Chronionym może zamieszkiwać tylko osoba wymieniona w decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej.
2. Osoba zamieszkująca w Mieszkaniu Chronionym a zmieniająca stan cywilny poprzez, zawarcie związku małżeńskiego  zobowiązana jest do opuszczenia mieszkania w terminie ustalonym z Kierownikiem Ośrodka. 
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2  dotyczy również osób pozostających w konkubinacie.
 
VII.
1. Osoba zamieszkująca Mieszkanie Chronione nie ponosi opłaty za pobyt w mieszkaniu, jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
2. Wysokość odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym ustala się na podstawie faktycznych kosztów eksploatacji mieszkania. 
3. Odpłatność za pobyt w Mieszkaniu Chronionym ustala się procentowo w zależności od kryterium dochodowego ustalonego zgodnie  z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej według poniższej tabeli:
 
Kryterium dochodowe Wysokość odpłatności
powyżej 100% do 150% 10% odpłatności
powyżej 150% do 200% 20%
powyżej 200% do 300% 30%
powyżej 300% 40%
 
4. Opłaty za pobyt w Mieszkaniu Chronionym dokonuje sie w terminie i na zasadach określonych w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie w postaci pobytu w Mieszkaniu Chronionym.
5. Nie regulowanie ustalonych opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym  podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
VIII.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zamieszkałej w Mieszkaniu Chronionym, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej  może w drodze decyzji administracyjnej częściowo lub całkowicie zwolnić tą osobę z odpłatności  za pobyt w Mieszkaniu Chronionym. 
2. Częściowe zwolnienie z odpłatności może być udzielone , jeżeli zachodzą szczególne okoliczności takie jak np. stan zdrowia, odpłatne kształcenie. 
3. Częściowe zwolnienie z odpłatności nie może przekroczyć 50% należnej opłaty.
4. Całkowite zwolnienie z odpłatności może być  udzielone tylko w przypadkach losowych. 
5. Zwolnienie całkowite lub częściowe z opłat może być  udzielone na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 
IX.
Szczególne zasady pobytu w Mieszkaniach Chronionych określa Regulamin mieszkań chronionych opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej.
 
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tucznej

 

GOPS w Tucznej współpracuje z
Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Tucznej

Zespół Interdyscyplinarny

 

Informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tucznej

 

Informacje

Punkt poradnictwa dla osób dotkniętych alkoholizmem i przemocą w rodzinie

 

Informacje