^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Informacja GOPS o terminach składania wniosków na świadczenia

Informacja GOPS o terminach składania wniosków na świadczenia

 

Świadczenie ,,Dobry start”

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że 1 lipca rusza nabór wniosków o świadczenie ,,Dobry start”.
 • Od 1 lipca wnioski można składać drogą elektroniczną, np.  za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@atia, lub Platformy Usług elektronicznych ZUS.
 • Wnioski drogą tradycyjną, w formie papierowej można składać od 1 sierpnia.
 • Świadczenie w wysokości 300zł. przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Wysokość dochodów w rodzinie nie ma znaczenia.
 • Wnioski można składać do 30 listopada.
 • Druki będą dostępne w GOPS od dnia 27 lipca.
 •  

Świadczenia rodzinne

 • Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w wersji elektronicznej można składać od 1 lipca 2020 r.
 • Papierowe wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami  przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020 r.
 • Druki będą dostępne w GOPS od dnia 27 lipca.
 •  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • Osoby zainteresowane świadczeniem z funduszu alimentacyjnego informujemy, że wnioski w formie tradycyjnej można składać  od 1 sierpnia, a od 1 lipca  w formie elektronicznej.
 • Druki będą dostępne w GOPS od dnia 27 lipca.
 •  

Świadczenie 500+

 • Jednocześnie przypominamy, że  w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu ,,Rodzina 500+”. W oparciu o wnioski złożone w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019r.  świadczenia zostały przyznane  do końca maja 2021r.
 • Na bieżąco wnioski mogą składać osoby, które jeszcze nie korzystają z Programu ,,Rodzina 500+”.

Informacja stypendium szkolne

Tuczna 26.05.2020 r

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznejinformuje, że w dniach 01.06.2020 r. - 13.06.2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.30  będą przyjmowane oświadczenia o sytuacji szkolnej uczniów i dochodach rodziny celem weryfikacji prawa do przyznania stypendium szkolnego na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

Wyżej wymienione oświadczenie będzie podstawą do wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020.

Nie złożenie oświadczenia wiązać się będzie z brakiem podstawy do wypłaty świadczenia.

Kierownik GOPS Tuczna

    Małgorzata Zińczuk

Podziękowanie Żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej nawiązał współpracę z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej w celu dostarczenia żywności mieszkańcom naszej gminy – osobom starszym, samotnym, chorym.  Na prośbę GOPS-u o pomoc w dostarczeniu mieszkańcom żywności żołnierze zareagowali błyskawicznie. Dostarczaniem żywności osobom potrzebującym w „normalnych” warunkach zajmują się pracownicy socjalni GOPS, tym razem w warunkach epidemii zrobili to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Chciałabym serdecznie podziękować  wszystkim żołnierzom  23 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej  2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej za bezinteresowną pomoc w załadunku, transporcie, rozładunku i dystrybucji żywności  najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy, która miała miejsce w dniu 3 kwietnia 2020 r.

Działania te były szczególnie ciężkie ze względu na panującą sytuację w naszym kraju. Dzięki temu cała akcja przeszła bardzo sprawnie Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczyli 1560 kg żywności potrzebującym. Produkty żywnościowe ciężarówkami rozdysponowano do 300 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Tuczna. To wspólna akcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni  Żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej 23 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej  2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej  za  gotowość pomocy w kolejnych akcjach dystrybucji żywności, za co serdecznie dziękujemy.

                                                                                                          Kierownik

                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

                                                                                                          w Tucznej

                                                                                                  Małgorzata Zińczuk

CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓW

 

CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓW

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że Fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej  uruchomiła:

 

Centrum Informacji dla Seniorów w postaci  platformy pod nazwą  ABCsenior.com

 

Na portalu ABCsenior.com  seniorzy mogą znaleźć możliwie kompletne i sprawdzone informacje. Portal dedykowany jest seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym. 

Na platformie ABCsenior.com znajdziemy m.in. :

 • wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów,
 • informacje o bieżącej sytuacji w kraju,
 • wykaz najważniejszych telefonów oraz mapę szpitali zakaźnych,
 • w widocznym miejscu na portalu umieszczono alert pt. „Zgłoś próbę oszustwa, gdzie można w łatwy sposób poinformować  o nieuczciwych praktykach,
 • na portalu oferowana jest nieodpłatna pomoc prawna konsumencka. Wystarczy napisać lub zadzwonić do prawników ze swoją sprawą,
 • ważnym  elementem portalu jest forum „porozmawiaj ze mną” oraz porady psychologów, a także możliwość rozmów z psychologiem  online lub przez telefon. Znajdziemy tam także zbiór wirtualnych wycieczek po muzeach, parkach oraz spektakle teatralne i multimedialne zajęcia.

 

 

Pomoc dla osób objętych kwarantanną

  

Apel do Mieszkańców

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY TUCZNA

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z zagrożeniem koronawirusem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi, w szczególności na osoby starsze i samotne. W przypadku posiadania wiedzy, iż ktokolwiek z mieszkańców naszej gminy z w/w grup, wymaga wsparcia w postaci zrobienia niezbędnych zakupów i dostarczenia ich do osób potrzebujących, proszony jest o pilny kontakt z tutejszym Ośrodkiem po numerem telefonu: 83 377 10 01, 514 667 734 w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30.

 • Podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz listę zakupów.
 • Pracownik socjalny GOPS w Tucznej dokona zakupów i dostarczy pod wskazany adres.
 • Zakupy będą dokonywane w sklepach położonych na terenie gminy, w wyjątkowych przypadkach, poza terenem gminy (w przypadku braku danego produktu na terenie gminy).
 • Leki kupowane będą na podstawie recept.
 • Koszt zamówionych zakupów nie może przekroczyć kwoty 200zł.
 • Osoba zamawiająca zwróci pracownikowi pieniądze dopiero po dostarczeniu zakupów na podstawie paragonu.
 • Zakupy będą dostarczane raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z osobą potrzebującą, w wyjątkowych sytuacjach częściej niż raz w tygodniu.
 • Zakupy zostaną przekazane osobom z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 • Apelujemy o przekazywanie pieniędzy w woreczku.

         Zachęcamy do pomocy sąsiedzkiej z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa, co do zasad higieny osobistej.

 

                                                                                  Małgorzata Zińczuk

                                                                                  Kierownik

                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                  w Tucznej

Informacja 15 kwiecień 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że pomoc i wsparcie dot. pandemii koronawirusa będzie można uzyskać

od godz. 7.30 do 19.00 pod numerem dyżurnym telefonu : 514 667 734.

Prosimy kontaktować się w sprawach pilnych.

W godz. 7.30-15.30 działa nr OPS:  83 377-10-01

Pod tym numerem mogą uzyskać pomoc osoby objęte kwarantanną domową, w szczególności osoby starsze, samotne, schorowane.

Zgłoszenia przyjmujemy również e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz telefonów

WYKAZ PODSTAWOWYCH TELEFONÓW W SPRAWIE KORONAWIRUS SARS-CoV-2:

INFOLINIA NFZ 800-190-590

INFONINIA MSZ WS. PRZEKRACZANIA GRANIC  +48 22 523 88 80

POWIATOWA STACJA EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 83 344 41 60

                                                                                                                              83 344 41 61

                                                                                                                              83 344 41 62

TELEFONY ALARMOWE PAŃSTWOWEJ STACJI EPIDEMIOLIGICZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ POZA GODZINAMI PRACY URZĘDU       505 187 728,  513 096 756

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Białej Podlaskiej

Oddział obserwacyjno - zakaźny

 

Ordynator                           83 414 71 16

Pielęgniarka oddziałowa    83 414 72 16

Gabinet lekarski                 83 414 73 16

Dyżurka pielęgniarek         83 414 72 63