^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Program "Przestań być wrogiem, a zostań przyjacielem".

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2021

ZMIANY W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)

UWAGA!!!

 ZMIANY W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)

 

 

Od 1 lipca 2021 r.,zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start"zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

 

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022,świadczenie "Dobry start"będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie

https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy Tuczna i pomoże założyć profil zaufany, który będzie niezbędny do złożenia wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, itp. Związane z pomocą rodzinom.

O terminie i miejscu spotkania informacja zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

 

                                                                KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUCZNEJ

MAŁGORZATA ZIŃCZUK

Karta Dużej Rodziny jest już dostępna w aplikacji mObywatel

INFORMACJA

Karta Dużej Rodziny jest już dostępna w aplikacji mObywatel

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny informujemy, iż od dnia 9 czerwca 2021r. wszystkie aktywne Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny uzyskują formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel(dawniej aplikacja mTożsamość).
Jednocześnie informujemy ,iż aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r. Elektroniczna KDR zostanie przeniesiona do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. Do aktywowania mObywatela wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.
Ponadto od 9 czerwca 2021r. opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy karty wynosi 10 zł.

Cyfryzacja dla rodzin

Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie mającej PESEL i dowód osobisty, a w przypadku dzieci – mLegitymację.

Co zrobić, aby w swoim telefonie mieć Kartę Dużej Rodziny?

 Osoby, które już korzystają z aplikacji – wystarczy, że ją zaktualizują. Rodziny, które do tej pory nie korzystały z mObywatela - mogą ją pobrać ze sklepów Google Play lub App Store.

Pobierając mObywatela po raz pierwszy i chcąc mieć w nim Kartę Dużej Rodziny – na głównym pulpicie mObywatela wystarczy wybrać duże koło ze znakiem plus (+), podpisane „Dodaj swój pierwszy dokument” i potwierdzić dostęp profilem zaufanym. Następnie z listy dostępnych dokumentów wskazać mKDR – mobilną Kartę Dużej Rodziny.

Jeśli korzystacie już z aplikacji, zaktualizujcie ją. W kolejnym kroku - na głównym pulpicie mObywatela wybierzcie duży przycisk „Dodaj dokument”. Następnie z listy dostępnych dokumentów kliknijcie mKDR – mobilną Kartę Dużej Rodziny. Gotowe!

Mobilna KDR daje dostęp do kart należących do rodziny. Po wybraniu funkcji „Moi bliscy” wyświetli się lista wydanych kart. Można je okazać, tak jak własną kartę. Dostępną w mObywatelu Kartę Dużej Rodziny można też zweryfikować, tak jak dotychczasową, „tradycyjną”, kartę.

Aplikacja mObywatel  zawiera dane pochodzące z Rejestru Dowodów Osobistych oraz Rejestru PESEL. Dzięki niemu możemy się wylegitymować (np. na poczcie, podczas kontroli biletów w pociągu, itp.) bez okazywania tradycyjnego dowodu osobistego.

Aplikacja mObywatel jest dostępna na urządzeniach z systemami Android i iOS. Jest bezpłatna i bezpieczna.

 

 

 

INFORMACJA O NOWYCH NUMERACH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TUCZNEJ

INFORMACJA O NOWYCH NUMERACH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TUCZNEJ

 

83 377 10 01– wew. 01 główny księgowy

                        – wew. 02 pracownicy socjalni

                        – wew. 03 kierownik

83 306 82 95– pracownicy socjalni

83 306 82 96– kierownik

STYPENDIA SZKOLNE 2021

UWAGA!!!

STYPENDIA SZKOLNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUCZNEJ INFORMUJE, ŻE W DNIACH         

              OD 01.06.2021 R DO 11.06.2021 R NALEŻY SKŁADAĆ

OŚWIADCZENIA O DOCHODACH ZA OKRES STYCZEŃ –CZERWIEC 2021 R DO STYPENDIUM SZKOLNEGO.

NIE ZŁOŻENIE DANEGO OŚWIADCZENIA BĘDZIE PODSTAWĄ ODMOWY PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO.

Zapytanie ofertowe na zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej


reprezentowany przez

Małgorzatę Zińczuk – Kierownika GOPS


zaprasza do złożenia oferty na
zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych na potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej

Treść zapytania:

Zapytanie ofertowe

Bon Turystyczny

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2021