^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Informacja dot. „GraduatON”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje że można skorzystać z projektu pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie  wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

1.      Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

2.      Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

3.      Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

1.      Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengfths Finder Assesment;

2.      Wsparcie psychologa / coach’a kariery;

3.      Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

·         Autoprezentacja

·         Organizacja czasu pracy

·         Cele, reguły, konsekwencje

·         Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

·         Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

4.      Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników;

5.      Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy:

6.      Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjne dla najlepszych;

7.      Wsparcie opiekunów stażowych;

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

1.      Profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

2.      Wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

3.      Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

4.      Materiałów szkoleniowych;

5.      Wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

6.      Zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat;

7.      Dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży projektu pn. „GraduatON”.

Wszystkie osoby zainteresowane i spełniające kryteria zapraszamy do kontaktu:

- telefon: 728-112-860,

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekt/graduaton/o-projekcie

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Aktywny Senior na czasie"

W związku z realizacją Projektu pt. "Aktywny Senior na czasie" nr RPLU.11.02.00-06-0152/18 w ramach osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, poniżej przedstawiamy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin naboru "Aktywny Senior na czasie"

Informacja PKPS 28.06.2019

 

Tuczna, 28-06-2019r.

ZARZĄD GMINNY

POLSKIEGO KOMITETU

POMOCY SPOŁECZNEJ

21-523 TUCZNA

 

INFORMACJA

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że przy współpracy z  Zarządem Okręgowym Polskiego Komitet Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2018.

Program był realizowany od sierpnia 2018 r. do maja 2019 r. Pomocą żywnościową objęto 301 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na jedną osobę wydawano 49 kg żywności, łącznie wydano 2400 paczek żywnościowych

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej odbyły się warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia oraz kulinarne dla 54 osób.

 

Prezes PKPS Zarząd Gminny

       w Tucznej

       Małgorzata Zińczuk

Pomoc dla Pogorzelców

Ogłoszenie 2.01.19

Tuczna, 02-01-2019r.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że od dnia 01-01-2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z tym osoby zainteresowane posiadaniem Karty Dużej Rodziny zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej w celu złożenia wniosku.

GOPS TUCZNA

Apel Zima

Tuczna 17-12-2018r.

UWAGA!!!!

Z uwagi na  okres zimowy zwracamy się do mieszkańców Gminy z apelem o czujność i wrażliwość wobec osób potrzebujących, samotnych, starszych i niepełnosprawnych. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia ale i życia. Na zamarznięcie w szczególności narażone są osoby spożywające alkohol.

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, sygnały te prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej.

Dodatkowo podajemy adresy instytucji do których można się zgłaszać w razie potrzeby:

 

1.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej

tel. 83 377-10-01

2.     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tucznej

tel. 83 377-10-01

3.     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznej

tel. 83 377-10-11

4.     Schronisko dla Starszych Kobiet im. Św. Brata Alberta w Kodniu

ul. 1 Maja 30

tel. 83 375-42-25

5.     Polski Komitet Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14

tel. (83) 343 73 34

6.     Jadłodajnia w Białej Podlaskiej

ul. Warszawskiej 15,

w dni  powszednie w godz. 11:30 - 13:00

7.     Ogrzewalnia/ Noclegownia w Białej Podlaskiej

ul. Kąpielowa 11

21-500 Biała Podlaska

tel. 83 343-85-29

Telefon interwencyjny 987 (dostępny całodobowo), na który można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia, jak również można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Liczymy, że pomoc międzysąsiedzka oraz współpraca wszystkich służb pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej...

POPŻ „Podprogram 2018”

POPŻ „Podprogram  2018”

Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczął się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

 •        1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
 •        1028 zł. dla osoby w rodzinie

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek. W Podprogramie 2018 limit artykułów żywnościowych na 1 osobę wynosi 49kg i obejmuje następujące produkty:

 1) Artykuły warzywne i owocowe

 • Groszek z marchewką 3,60 kg.
 • Fasola biała 3,60 kg.
 • Koncentrat pomidorowy 1,60 kg.
 • Buraczki wiórki 1,05 kg.
 • Powidła śliwkowe 1,80 kg.

2)  Artykuły skrobiowe

 • Makaron jajeczny 4,5 kg.
 • Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg.
 • Ryż biały 3 kg.
 • Kasza gryczana 1,5 kg.
 • Herbatniki maślane 0,8 kg.

3) Artykuły mleczne

 • Mleko UHT 7 l.
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg.

4) Artykuły mięsne

 • Szynka drobiowa 3 kg.
 • Szynka wieprzowa mielona 2,1 kg.
 • Pasztet wieprzowy 0,64 kg.
 • Kabanosy wieprzowe 0,64 kg.
 • Filet z makreli w oleju 1,7 kg

5) Cukier

 • Cukier biały 4 kg.
 • Miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg.

6)      Tłuszcze

 • Olej rzepakowy 4 l.

7)      Dania gotowe

 • Gołąbki w sosie pomidorowym 1,60 kg.

W ramach dystrybucji artykułów spożywczych ZG Tuczna będzie prowadził cykliczne działania oferowane odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Planowane są warsztaty edukacyjne z zakresu żywności raz warsztaty kulinarne. O terminie i miejscu powiadomimy na bieżąco.